Typy akcí

Zážitková pedagogika

Zážitkový pedagog je komplexním intenzivním kurzem. Jednotlivá témata a některé speciální kurzy pak nabízím formou 1-2 denních seminářů. Všechny kurzy jsou v praxi vyzkoušené. Vycházejí z mé 18 leté praxe a jsou navrženy pro využití ve vaší praxi. (Teoretici, hledejte jinde :)).

Vypsané semináře najdete v kalendáři akcí na www.tralalamandala.cz Na webu Tralalamandala udržuji pravidelně všechny aktuality čerstvé.
 

Na zakázku nabízím jak metodické semináře, tak rozvojové semináře pro vaši skupinu či organizaci. (viz níže)

Vzhledem ke změně úředních postupů už nejsou semináře akreditované MŠMT.

 

 

Zážitkový pedagog - 4,5 dne

Osvědčený kompletní intenzivní průvodce zážitkovou pedagogikou: Teorie ZP, vedení her, tvoření a úprava her, vedení skupiny, review a zpracování zážitků, vedení týmu, dramaturgie akce, osobnost zážitkového pedagoga.

 

Úvod do zážitkové pedagogiky – 1 den

Seznámení s metodou zážitkové pedagogiky. Teorie a základní principy, cyklus učení a učební styly, teorie flow, hra jako nástroj k učení a osobnímu rozvoji, kontinuum zážitkové pedagogiky, zpracování zážitků, využití zážitkové pedagogiky v praxi. Přístupy k ZP u nás a v zahraničí. K tomu několik ukázkových her s vlastním prožitkem a reflexí.

 

Zásobník her pro zážitkovou pedagogiku – 1 den

Jednodenní seminář, ve kterém zažijete 40 her a získáte zásobník aktivit použitelný pro svou vlastní práci. Hry zaměřené na seznamování, poznávání, rozvoj komunikace, týmové spolupráce a důvěry + icebreakery, energetizační aktivity a techniky a rituály na úvody a závěry programů.

 

Příprava a vedení her v zážitkové pedagogice – 1 den

Vyznění hry stojí na detailech. Existují dobré hry, ale dají se pohřbít špatným uváděním. V jednodenním semináři si osvojíte zásady přípravy a vedení her. Prakticky si vyzkoušíte připravit a uvést hru a získáte zpětnou vazbu od skupiny. Dále tipy a vychytávky z mé praxe – přístup k účastníkům, jak poznat, co je důležité a co ne, práce s kolegy, apod.

 

Review – 1 den

Review, reflexe, zpětná vazba a vytěžení zážitků je v zážitkové pedagogice tajemstvím alchymistů. Na jednodenním semináři se seznámíte se zásadami review. Poznáte fáze a způsoby přístupu k review. Dozvíte se o typech otázek a poznáte škálu použitelných technik. Některé zažijete na vlastní kůži v modelových situacích.

 

Trénink review a zpracování zážitků – 2 dny

Review, reflexe, zpětná vazba a vytěžení zážitků je v zážitkové pedagogice tajemstvím alchymistů. Naučíte se, jak se na review připravit. Poznáte pestrou škálu forem, naučíte se hledat témata v hrách, třídit je a hledat k nim správné otázky. Naučíte se přizpůsobit vedení review dané skupině. Naučíte se uzpůsobit hru tématu pro potřebu review.

Nebudeme o review jen mluvit. Jedná se o praktický trénink, ve kterém vše budeme chystat, zkoušet a získávat skutečnou zpětnou vazbu od druhých. Odejdete s vědomím, že víte, jak na to.

 

Úprava a tvoření her – 1 den

Jednodenní exkurze do světa úprav a tvoření her. V knihách je popsána spousta her, ale jak je správně použít pro daný projekt, danou skupinu, danou situaci? Nahlédnete do prvků ovlivňujících vyznění hry, naučíte se vidět možnosti proměn hry podle potřeb dramaturgie, účastníků a dané situace. Vyzkoušíte si úpravu jednoduché hry.

 

Dílna tvoření her – 2 dny

Chcete se naučit stvořit legendu do Zlatého fondu her? Nebo získat superschopnost stvořit si pro svůj projekt tu pravou hru, které sedne, jak prdel na hrnec? Dalším alchymistickým tajemstvím je schopnost upravit hru nebo stvořit úplně novou tak, že účastníci řeknou „wow!“. Ponoříme se do principů her a jednotlivých prvků, které ovlivňují atmosféru a zážitek ze hry. Nejprve si budeme hrát a zkoušet. V druhé části se ponoříme do tvoření vlastní hry, jejího testování a tříbení se skupinou. Získáte svou vlastní hru + hry dalších účastníků… a za pár let se o vás dočteme ve sbornících her.

 

Dramaturgie – příprava zážitkového projektu – 1 den

Zážitkový kurz, adapťák, workshop… je jako vánoční dárek. Nejde jen o to, CO děláte, ale JAK to zabalíte. A taky PROČ? Praktická dílna, ve které poznáte zásady tvoření programu zážitkové akce od workshopu po několikadenní tábor či kurz. Poznáte vliv skupinové dynamiky, zásady záměru, sekvencí a propojování programů, princip dramaturgických vln. Poznáte význam detailů, které dělají velký efekt. Vytvoříte si svůj vlastní koncept programu.

 

Práce se skupinou – 1 den

Ponoříme se do tajů skupinové dynamiky. Ve skupinách probíhají procesy, které mají své zákonitosti a vývoj. V každé fázi potřebuje skupina něco jiného. Výrazným faktorem úspěchu programu je též vztah instruktora/vedoucího/facilitátora se skupinou. Tento vztah je potřeba také vědomě upravovat podle vývoje skupiny. Třetí rovinou jsou nevědomé procesy, které probíhají u jednotlivců.

 

Vedení týmu zážitkového projektu – 1 den

Kvalita fungování týmu organizátorů je klíčová pro úspěch projektu. Jednak ve schopnosti organizace akce do všech detailů, jednak vyzařováním atmosféry vztahů uvnitř týmu. Na jednodenním semináři získáte tipy, jak poskládat tým, jak jej vést, organizovat a jak z něj udělat dobře šlapající a přitom spokojenou mašinu.

Tento seminář je ideální jako sebezkušenostní den pro tým reálného projektu.

 

Facilitace – 1 den

Facilitace a moderování patří k neexpertním způsobům vedení skupiny. Je využitelná v práci s týmem, se skupinou, v obtížných situacích a v situacích s neznámým řešením. Ujasníte si roli facilitátora, pochopíte principy vedení procesu, seznámíte se škálou použitelných technik, budete mít možnost vyzkoušet si provést skupinu danou situací.

 

Hry na utváření vztahu k přírodě – 1 den

Vztahy se utvářejí skrze smysly/pocity a skrze informace. Seminář je zaměřen na zásobník konkrétních her a aktivit pomáhajících utvářet vztah dětí k přírodě.

 

 

Kurzy na zakázku

Pro sdružení a organizace nabízím kurzy na zakázku ve třech oblastech:

1.       Všechna výše uvedená témata zážitkové pedagogiky pro otevřené i uzavřené skupiny

2.       Speciální programy pro týmy připravující reálnou akci – vedení týmu a dramaturgie

3.       Kurzy na rozvoj vztahů pro organizace či kolektivy pedagogů

 

Sborovna na jedné lodi

Tento program je zaměřen zlepšení vztahů a týmové spolupráce v kolektivu pedagogů jedné školy. Umožňuje jim vytvořit prostor a čas pro lepší poznání, navázaní hlubších vazeb, podívání se na práci a problémy ve škole s odstupem a některá zásadní témata vyřešit.

 

Napište mi nebo zavolejte a domluvíme se.

 

 

Do mého pestrého života patří ještě další projekty:

www.abydetikvetly.cz – inspirace pro rodiče, aby vědomě používali svá slova při výchově dětí, aby tvořili své odvážné sny a svým dětem vyprávěli nádherné příběhy, které vyživí jejich duši. Najdete zde i mé knihy a cd s pohádkami.

www.tralalamandala.cz – hlavní web všech  mých projektů, jehož záměrem je šířit radost a moudrost mezi lidmi. Zde je kalendář všech akcí, které pořádám a další inspirace.

www.svobodnydomek.cz – inspirace pro lidi, kteří uvažují o přírodním životě. Dozvíte se, jak si postavit levný ekologický domek, anebo jak se žije na samotě u lesa.

 

Nabídka se základním popisem aktivit:  ZP popis kurzů 2016 ke stažení.pdf (366,7 kB)

Příklady realizovaných akcí, které mohou sloužit jako inspirace pro vaši zakázku: příklady projektů.pdf (375,3 kB)


Kontakt

Petr Kubala

774 11 33 58


Nabídka aktivit ve formátu pdf:

ZP popis kurzů 2016 ke stažení.pdf (366,7 kB)