Texty

Zde můžete najít inspirativní texty z oblasti zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy. Věřím, že budou postupně přibývat.

 

Zážitková pedagogika

zazitek_je_ziva_bytost.doc (40 kB) - o pojmech a jednom vysvětlení rozdílu mezi zážitkem, prožitkem, zkušeností a jejich významem v zážitkové pedagogice

 

Přírodní výchova

OB Jižní Afrika.doc (105,5 kB) - o osobní zkušenosti z vedení programů v organizaci Outward Bound South Africa

Kurt Hahn text.doc (52 kB) - u nás veřejnosti téměř neznámý velikán zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy, zakladatel Outward Bound a mnohých dalších významných vzdělávacích projektů fungujících na celém světě do dnešní doby. Některé z jeho pedagogických principů se mně jeví nadčasové.

Friluftsliv ve Švédsku DP.doc (458,5 kB) - má diplomová práce čerpající z originálních zdrojů. Obsahuje vhled do filozofie skandinávského přístupu k přírodní výchově včetně popisů inspirativních projektů na všech úrovních výchovy a vzdělávání od MŠ po VŠ a volnočasové organizace.

Friluftsliv konf OSE.doc (160,5 kB) - text o filozofických základech friluftslivu a jeho vymezení vůči jiným přístupům. Text byl prezentován na konferenci Outdoor Sports Education v Hrubé Skále. (AJ)

Henry David Thoreau.doc (127,5 kB) - netradičně pojatá seminární práce o jednom z velikánů přírodní výchovy a jeho knize Walden, aneb život v lesích.

thoreau_zivot.doc (127,5 kB) - seminární práce mého kamaráda, podrobnější pohled na H. D. Thoreau. Kupa informací pro levou hemisféru.

 

Way of the Peaceful Warrior OBnews.doc (26,5 kB) - článek publikovaný v Outward Bound International Newsletter. Popisuje projekt realizovaný v našem OB - práce s mládeží v péči kurátorky.

 


Kontakt

Petr Kubala

774 11 33 58