04.05.2017 00:00

ZÁŽITKOVÝ PEDAGOG, 4.-8. května 2017, Jižní Čechy

 

 Seminář zážitkový pedagog je akreditován MŠMT. Obsahuje výtah z mého 6i letého studia a 18i leté praxe. Je určen volnočasovým i školním pedagogům všech oborů, sociálním pracovníkům, vedoucím oddílů, i zvídavým rodičům. Seminář obsahuje základy zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy. Nabízí kompetní přehled začínajícím a možnost srovnání a utřídění informací pokročilým. Obsahuje vyváženě teorii i praxi. Jeho cílem je poskytnout účastníkům:

  • ucelený přehled teorie
  • rozsáhlý zásobník několika desítek her, aktivit a technik
  • zkušenosti z praxe a modelové situace
  • schopnost aplikovat poznatky do své vlastní praxe
  • skripta, ke kterým se mohou vrátit při tvoření vlastních projektů

Kurz je investicí do profesního i osobního života. Učení zážitkem není jen metodou. Je i cestou vlastního rozvoje.

termín: 4. - 8.května 2017, u Českých Budějovic, bude upřesněno

začátek v 18h večeří, konec po obědě ve 14h

Níže najdete podrobnější rozpis probíraných témat.

Jakékoli další otázky a přihlášky směřujte na email: kubala.petr@gmail.com


 

 

ZÁŽITKOVÝ PEDAGOG
osnova a rámcový scénář


rámcový rozvrh dne:
dopolední blok 9 – 12
odpolední blok 14 – 18
večerní blok 20 – 21:30 (volitelné téma) + hra (praktická sehrávka)
časy jsou orientační - v rámci bloků budou probíhat i praktické sehrávky her, na rozšíření zásobníku a pro praxi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


středa
Blok I. – ZAHÁJENÍ, SEZNÁMENÍ 
představení semináře, představení účastníků, ujasnění očekávání a chodu semináře, výchozí principy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek
Blok II. – ÚVOD DO ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY
zásobník her – seznámení a prolomení bariér
• obecné principy zážitkové pedagogiky
• hra jako prostředek
• zážitek – prožitek – zkušenost
• teorie flow
• teorie komfortní zóny
• kontinuum zážitkové pedagogiky
• zpracovávání zážitku
• využití přírodního prostředí
• učební styly, Kolbův cyklus, transfer
• výchova pro život
• vývoj pedagoga

Blok III. – PŘÍPRAVA A VEDENÍ HER/AKTIVIT
zásobník her – na probuzení, energizers
• typy her
• fáze hry
• zásady přípravy her
• zásady vedení her
• vztah k účastníkům, vystupování
• bezpečnost
• praxe: příprava a uvedení hry (zásobník – hry na poznávání, důvěru, komunikaci, spolupráci)
• reflexe praktické části

večer: volitelné téma + hra
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek
Blok IV. – TVORBA A MODIFIKACE HER
• tvorba podle cíle
• úpravy podle okolností
• kde brát inspiraci
• jak upravovat
• praxe: modifikace hry

Blok V. – ZPRACOVÁVÁNÍ ZÁŽITKŮ
• zpětná vazba, reflexe, ohlédnutí
• proč, kdy, jak
• 6 typů zpracování zážitků
• otázky vhodné a nevhodné
• praxe: zpracování zážitků z dané hry
• zásobník technik zpracování zážitků

večer: volitelné téma + hra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota
Blok VI. – VEDENÍ SKUPINY
skupinová dynamika
co se děje ve skupině účastníků
jak reagovat v různých situacích
modelové situace
kontrakt se skupinou
zásobník způsobů dělení skupiny do menších týmů

Blok VII. – VEDENÍ TÝMU
vedení týmu pedagogů
zásady spolupráce
na co si dát pozor, co podpořit

Blok VIII. - DESIGN PROGRAMŮ, DRAMATURGIE
jak sestavovat delší programové bloky
zásady dramaturgie
dramaturgie a didaktika
hledání témat, pojmenování cílů, tvorba scénáře
modelové příklady scénářů pro různé cílové skupiny
praxe: tvorba vlastního projektu

večer: volitelné téma + hra
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

neděle
Blok IX. – PRAXE: PŘÍPRAVA VLASTNÍHO PROJEKTU
příprava vlastního projektu
aplikace nových poznatků do vlastního světa
prezentace základních myšlenek projektů


Blok X. – OSOBNOST ZÁŽITKOVÉHO PEDAGOGA
osobnost zážitkového pedagoga
audit osobního stylu a umu
tipy k růstu

Blok X. – ZÁVĚR
závěrečné shrnutí
závěrečné otázky
zpětná vazba
----------------------------------------------------------------------------------------------


Volitelná témata:
hodina povídání na některé z témat, vybrané skupinou

Environmentální výchova – zkušenosti práce na programech z USA
Expediční výchova – teorie + zkušenosti z osobnostně rozvojových programů v Jižní Africe
Friluftsliv – skandinávský přístup k přírodní výchově
Lesní školka – přírodní a zážitková výchova pro nejmenší
Tvoření slovem – nuance používání slov v pedagogickém procesu
Rozvoj klíčových kompetencí – využití zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy pro rozvoj klíčových kompetencí
Různé přístupy k zážitkové pedagogice u nás a ve světě – srovnání a uvědomění rozdílů v různých přístupech a jejich využití
Specifika práce s dospělými (kurzy pro firmy) – čím jsou kurzy pro dospělé jiné
Zážitková pedagogika a lidé s postižením – co může zážitková pedagogika příroda nabídnout lidem s postižením
Mezinárodní kurzy – specifika mezinárodních kurzů a mezinárodních skupin
Kurt Hahn a Outward Bound – zakladatel organizace Outward Bound, průkopník zážitkové pedagogiky a přírodní výchovy, zakladatel několika dalších celosvětových organizací.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cena:

4 plné dny programu: 3980 / 3380 Kč

zahrnuje lektorné, výukové materiály, materiál na hry a aktivity, skripta, certifikát, ubytování a stravu.

 

—————

Zpět


Kontakt

Petr Kubala

774 11 33 58